logo stap
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
Telefoon: 038 - 4540130/038-4540221
In verband met bezuinigingen beëindigt Jeugdwerkbureau STAP met ingang van 1 januari 2016 haar werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn overgedragen aan de YMCA.
Kijk voor ondersteuning aan jeugdwerkgroepen op de site: www.ymcajeugdwerk.nl